Afspraken

De makkelijkste manier van het maken van een afspraak is via onze website, ook kunt u hier alle relevante gegevens invoeren. Daarnaast kunt u een telefonische afspraak maken op telefoonnummer: 033-2030393

Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van de praktijk. Het kan zijn dat er niet direct wordt opgenomen, omdat we bezig zijn met een behandeling. Mocht u dus niet direct iemand aan de lijn krijgen, spreekt u dan gerust onze voicemail in. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@princenhof-fysiotherapie.nl.

Voor fysiotherapie geldt sinds 1 januari 2006 een directe toegankelijkheid (DTF). Dit houdt in dat u zonder verwijsbrief van uw huisarts naar de fysiotherapeut kunt. Uw fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen en bij twijfel  verwijst de fysiotherapeut u naar de huisarts.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw persoonsgegevens, uw verzekering en  om wat voor klacht het gaat.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Gegevens verzekering
  • Geldig identiteitsdocument
  • Handdoek
  • Verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden
Wanneer een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Afmelden kan telefonisch, via de voicemail of per email naar info@princenhof-fysiotherapie.nl.
Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden. De behandelkosten zullen dan bij u in rekening worden gebracht.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn allen geregistreerd in het Kwaliteitsregister van Keurmerk fysiotherapie en zijn BIG geregistreerd

Patiënten onderzoek (QDNA):
Verschillende verzekeraars nodigen hun deelnemers uit om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek fysiotherapie. Wij maken hiervoor gebruik van QDNA. Hiervoor moeten wij uw e-mailadressen registreren en bij hen aan te leveren. Als u hiervoor geen toestemming wilt verlenen dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Klachten
Als er klachten zijn, vinden we dat natuurlijk erg vervelend. We vragen u dat meteen aan ons kenbaar te maken. Op deze manier kunnen we onze zorg verbeteren en samen zoeken naar een oplossing. Indien dit onvoldoende is, kunt u uw klacht melden via deze link: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/klachtenregeling/ 

 

image-divider